IPB Style© Fisana

Форум на Tuning.bg

Регламент за провеждане на състезания по DRAG RACING


  • Заключена тема Тази тема е заключена
Няма други мнения в тази тема

#1 bat Gogo

Offline

    Модератор

  • GLOBAL MODERATOR
  • 4,984 Мнения:
  • Репутация: 1,738

Публикувано 19 April 2005 - 11:20 AM

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО “DRAG RACING”
БЪЛГАРИЯ 2015г.


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Дължина на трасето е 402.33 метра, разделено на два състезателни коридора, и маркирани с бяла непрекъсната линия старт и финал.
1.2 В състезанието могат да участвуват серийни и модифицирани автомобили без ограничение на марка, модел или година на производство.
1.3 Начин за провеждане на състезанието за класове "Стрийт" и "Мото":
1.3.1 Автомобилите стартират по двойки, съобразно стартовите си номера определени чрез жребии и групирани съгласно стартовата схема / приложение 1/ .
1.3.2 Съдиите на старта осигуряват правилната стартова позиция на участниците.
1.3.3 Всички автомобили се придвижват и заемат мястото си на старта на собствен ход, без странична помощ.
1.3.4 Участник не заел мястото си до 2/две/ минути след обявяването на предстоящия старт се обявява за загубил.
1.3.5 За старт сигнал се използува зелена светофарна светлина. Времеизмерването е без включено време за реакция и за двата коридора.
1.3.6 Участник останал на старта след подаден сигнал се счита за стартирал.
1.3.7 „Фалстарт” има при пресичане на стартовата линия преди светването на зелената светлина.
1.3.8 „Фалстарт” отсъждат съдиите на старта, отчетен от съответната апаратура.
Ако направилия фалстарт, загуби надпреварата(или се откаже), тя не се повтаря, а се зачита резултата от нея.
Участник направил повече от един фалстарт в съответния двубой се обявява за загубил.
1.4 Начин за провеждане на състезанието за класове "Профи":
1.4.1 Автомобилите стартират по двойки, съобразно стартовите си номера групирани съгласно стартовата схема / приложение 2/ .
1.4.2 Всички автомобили се придвижват и заемат мястото си на старта на собствен ход, без странична помощ.
1.4.3 Участник не заел мястото си до 2/две/ минути след обявяването на предстоящия старт се обявява за загубил.
1.4.4 За старт сигнал се използва зелена светофарна светлина. Времеизмерването е без включено време за реакция и за двата коридора.
1.4.5 Участник останал на старта след подаден сигнал се счита за стартирал.
1.4.6 „Фалстарт” има при пресичане на стартовата линия преди светването на зелената светлина.
1.4.7 „Фалстарт” отсъждат съдиите на старта, отчетен от съответната апаратура.
Направилия фалстарт губи надпреварата и тя не се повтаря.
1.5 След старта автомобилите се движат само в права посока без да пресичат коридора на съперника. Нарушение в този смисъл се наказва с присъждане на загуба.
1.6 За победител се обявява участника чийто автомобил е пресякъл финала първи.
1.7 В случай, че поради технически причини нито един от двата автомобила не е пресякъл финалната линия , за победител се обявява изминалия по-голямо разстояние измерено от старта. Максималното разрешено време за завършване на старта е 5 мин.
1.8 Помощ от страна на публиката не се разрешава. Получилият такава се обявява за загубил .
1.9 Финалът (от последните двама участници) във всички класове се провежда в три старта, като за победител се обявява спечелилият два. Допустимото време между стартовете във финала е 20 минути.
1.10 При опит за поставяне на рекорд ( за всички класове) е нужно неговото повторение в рамките на 0.2 сек. за време и 5км/ч за терминална скорост.

2. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ
2.1 До участие се допускат лица навършили 18 години притежаващи свидетелство за управление на МПС.
2.2 Желаещите да участвуват са длъжни да попълнят и подадат заявление за участие до организаторите в рамките на определения за това срок.
2.3 Автомобилите е желателно да имат валидна застраховка гражданска отговорност.
2.4 Всички състезаващи се автомобили БЕЗ интериор или подменени стъкла ( направени от друг материал) , трябва да имат вътрешен ролбар /приложение 3/. Минималните изисквания към ролбара са показани на схемата.Тръбата е минимум Ф40мм с дебелина на стената 2мм и Ф45мм с дебелина на стената 1.5мм, желателно е да е безшевна ! Не трябва да бъде от алуминий! Така направената клетка , трябва да е стабилно закрепена в долния си край към купето , посредством планки с болтове (минимум Ф 13мм , якост 8.8 ) или заварка! Това са минималните изисквания , като всички ролбари съставени от повече и по-дебели тръби ще бъдат приети!
Всички хомологирани ролбари, предназначени за автомобили от пистов или рали шампионат , притежаващи необходимата документация за това , ще бъдат допускани за участие, независимо от размера и вида им!
2.5 Задължително е автомобилите да бъдат оборудвани с предпазни колани, пожарогасители и аптечки за първа помощ. Използуването на коланите по време на стартовете е задължително. За коли без интериор и с ролбар , са задължителни спортните презраменни колани , с минимум 3 точки на закрепване!
2.6 За Стрийт класовете са задължителни:
- каски, тест с дрегер за алкохол и дълъг панталон (да не е синтетичен).
За Профи класовете са задължителни:
- преграда ( кутия) между пилот от една страна и двигател, резервоар и акумулатор от друга страна, изработена от метал, като за ламарина минимума е 1мм, а за алуминий е 2мм. Наличие на външен ключ-маса.
- негорими гащеризони, каски, тест с дрегер за алкохол и защитни системи ХАНС ( в различните им разновидности, като се допускат и само яки)
2.7 Всички участници подали заявление до организаторите , преминават през задължителен технически преглед в сервизната зона. Нередности застрашаващи безопасноста на участниците и зрителите (В това число и липсата на кой да е компонент от спирачната система), неотстранени преди края на техническия контрол водят до недопускане до участие.
2.8 Налага се глоба в размер на 100лв. в полза на организатора, за допускане в състезание на състезател с нередности, недаващи предимство!
2.9 Решенията на техническата комисия са окончателни и не подлежат на обжалване.
2.10 Наличието на маслени маркучи ПОД НАЛЯГАНЕ в купето е забранено , както и уреди работещи на принцип различен от електрическия (показания за масло и бензин)!Ако има минаващи бензинови маркучи в купето , те задължително трябва да са с армировка, подходящи скоби и добре укрепени! В този случай е необходим ключ маса , който да изключва директно бензиновата помпа!
2.11 Допускат се само напълно окомплектовани автомобили откъм врати, капаци, калници, фарове и стъкла (според изискванията на съответния клас)
2.12 Преминалите технически преглед и одобрени за участие попълват задължително декларация /приложение 3/ за отказ от каквито и да било претенции спрямо организаторите на състезанието, свързани с имуществени или телесни повреди причинени им по време на участието им.
2.13 Задължително е присъствието на пилот или негов представител на брифинга-жребии преди съответния клас. Неявяването на такъв, води до недопускане до участие.
2.14 Право на участие в даден клас имат, само един пилот с един автомобил, т.е. един автомобил не може да участва с двама пилоти ( да се сменят м/у стартовете) , както и един пилот не може да управлява 2 автомобила в един клас!

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
3.1 Участниците не могат да бъдат повече от 32 в един клас. При повече на брой желаещи, удовлетворяващи всички изисквания за участие, организаторите определят начина на подбор на 32-та ( вида на квалификацията).
3.2 Всички участници получават стартови номера, които трябва да се поставят на определеното от съдията място върху автомобила.
3.3 Времена валидни за квалификация могат да се дават в предишния ден на състезанието(събота) по определения график и в деня на самото състезание(неделя) при следните ограничения : 2 старта за града домакин и 5 старта за състезатели извън него!
3.4 Началото на състезанието за мотоциклети е от 15:00 часа в събота, а за автомобили 10:00 часа в неделя.
3.5 Автомобилите на участниците нямат право да напускат сервизната зона без разрешение на съдиите. Напускането става само след подаден от съдията сигнал.
3.6 След приключване на всеки старт автомобилите отново по най-бързия начин заемат мястото си в сервизната зона и остават там до следващото си участие.
3.7 Разрешено е използуването на всички видове гуми (според условията на съответния клас), както и замяната им в рамките на сервизната зона. Разрешава се дозареждането с гориво по време на състезанието. Разрешава се подмяната на бутилки с N2O.
3.8 Техническа помощ или обслужване извън сервизната зона не се разрешава , нарушителите се дисквалифицират.
3.9 Състезателната част включва 1/16, 1/8, 1/4 , полуфинал и финал за всеки клас.
3.10 Всеки автомобил има право на минимално време за обслужване в рамките на 10 минути считано от момента на влизане в сервизната зона.

4. КЛАСОВЕ ЗА УЧАСТИЕ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ ВЪВ ВСИЧКИ СЪСТЕЗАНИЯ
4.1 Мото класове:

- Клас "Мото-А"
Клас за мотоциклети до 650куб.см включително. Без използване на пауър адър*

- Клас "Мото-В"
Клас за мотоциклети над 650куб.см. Без използване на пауър адър*

- Клас "Мото-C"
Клас за мотоциклети без ограничения

4.2 Стрийт класове:

- Клас "Стрийт-FWD"
Клас за автомобили с преден задвижващ мост, годни да се движат по улиците. Наличието на стъкла(оригинални), врати(оригинални), интериор, брони, фарове и капаци е задължитено. Формата и размера на автомобила трябва да отговаря на оригинала, Наличието на изпускателна ситема с поне едно гърне и изход на оригиналното място е задължително.
Пълен слик за класа е забранен.
Разрешено е ползването на 1 пауър адър*

- Клас "Стрийт-RWD"
Клас за автомобили със заден задвижващ мост, годни да се движат по улиците. Наличието на стъкла(оригинални), врати(оригинални), интериор, брони, фарове и капаци е задължитено. Формата и размера на автомобила трябва да отговаря на оригинала, Наличието на изпускателна ситема с поне едно гърне и изход на оригиналното място е задължително.
Пълен слик за класа е забранен.
Разрешено е ползването на 1 пауър адър*

- Клас "Стрийт-Дизел"
Клас за дизелови автомобили, годни да се движат по улиците. Наличието на стъкла(оригинални), врати(оригинални), интериор, брони, фарове и капаци е задължитено. Формата и размера на автомобила трябва да отговаря на оригинала, Наличието на изпускателна ситема с поне едно гърне и изход на оригиналното място е задължително. Използваното гориво може да бъде дизел + нитро или дизел + газ ( комбинацията от трите е недопустима). Пълен слик за класа е забранен.
Разрешено е ползването на 2 пауър адъра*

- Клас "Стрийт-500+"
Клас за фабрични (допустим чип тунинг) автомобили с мощност над 500 к.с.
Разрешава се участие на автомобили с покана от организатора( по негово усмотрение). Пълен слик за класа е забранен.

- Клас "Стрийт-Свободен"
Клас за автомобили, годни да се движат по улиците. Наличието на стъкла(оригинални), врати(оригинални), интериор, брони, фарове и капаци е задължитено. Формата и размера на автомобила трябва да отговаря на оригинала, Наличието на изпускателна ситема с поне едно гърне и изход на оригиналното място е задължително.
Пълен слик за класа е забранен.
Разрешено е ползването на 1 пауър адър*

4.3 Профи класове:

- Клас "Профи-А"
Клас за автомобили с атмосферни двигатели до 3200 куб.см. включително, до 1300куб.см. включително за двигатели с принудително пълнене и до 1500куб.см. включително за двигатели ползващи нитро системи.
Разрешено е участието на частично** тръбни конструкции.
Пълен слик за класа е разрешен.

- Клас "Профи-В"
Клас за автомобили с атмосферни двигатели до 5000 куб.см. включително, до 2100куб.см. включително за двигатели с принудително пълнене(със или без нитро системи) и до 3600куб.см. включително за двигатели ползващи само нитро системи.
Разрешено е участието на частично** тръбни конструкции.
Пълен слик за класа е разрешен.

- Клас"Профи-С"
Свободен от към ограничения на кубатура на двигателя .
Разрешено е използуването на нитро системи.
Разрешено е участието на частично или изцяло тръбни конструкции като за целта записването трябва да бъде преди състезанието, за да може комисията да се запознае подробно с промените и да бъде прегледана документацията на закупилите ГОТОВИ изцяло тръбни конструкции.
Пълен слик за класа е разрешен.


4.4 Използуването на „нитро” е разрешено в съответните класове, но при условие, че участника е заявил предварително употребата му в заявката си за участие.
4.5 Допуска се участието на един автомобил във всеки клас, при положение, че отговаря на условята му.
4.6 Класиралите се в отделните класове получават точки както следва:
1 място - 25 точки
2 място - 18 точки
3 място - 15 точки
4 място – 12 точки
5 място - 10 точки
6 място - 8 точки


Класиралите се на 5-то и 6-то място се определят от времената дадени по време на четвъртфиналите на състезанието,
като 3 точки получава състезателя, дал най-добро време в квалификацията на съответния клас!
За национален първенец в съответния клас се обявява състезателят събрал най-много точки. При равен брой точки се взимат в предвид броя на първите,вторите и т.н. места, а ако и те са равни се отчитат личните времена.


5. УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОТЕСТИ - Наредба на БФАС за 2015г.***


6. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
6.1 Организаторите не носят каквато и да било материална, юридическа или морална отговорност пред участниците или трети лица , за щети причинени по време на състезанието.
6.2 Всички присъстващи са длъжни да изпълняват указанията на лицата отговарящи за сигурноста , както и да се грижат за собствената си безопасност.
6.3 Забранено е присъствието на зрители на състезателното трасе, в сервизаната зона и на пътеките за подход към старта и тази от финала до сервизната зона.
6.4 Забранено е движението в обратна посока по пистата.
6.5 В случай на нарушение на мерките за безопасност организаторите имат право да отсранят нарушителя от района на състезанието.


Забележка: Организаторите си запазват правото за промяна на провеждане на състезанието съобразно метеорологичните условия.
* Използването на пауър адър е добавяне на мощност посредством турбо, нитро или компресор към атмосферния двигател. Пример: 1 пауър адър означава ползването на само турбо, само нитро или само компресор.
** Частично тръбна конструкция е база сериен автомобил, като носещата конструкция на двигателя ( мост, ботуши, предни колонки, челно стъкло) са в оригинален вид.
*** Прикачен файл с наредбата на БФАС за 2015г.
  • Rumen, ang, martomst и 3 други харесват товаTuning.bg

ЗА РЕКЛАМА:
-----------------------
Mtel: 0889090066

Persy

Можете да разпространявате съдържанието на този сайт свободно, като задължително посочите линк към Тuning.BG като източник. Трябва да укажете лиценза, който ползваме и да позволите и на друг да ползва съдържанието при същите условия.