Автомобилни новини

Регистрация
Марка автомобили започва с op...? /изпишете цялата дума/:
С регистрацията си се съгласявам с условията за ползване на Tuning.bg!
Регистирай се с съществуващ акаунт
Логин
Забравена парола?
Забравена парола
Въведете е-майла с които сте се ригистрирали.
Потребителя няма снимка за корицата!

Последни публикации от dhv

 • 17.01.2019 09:57ч.

  BG Topo Map
  Версия 19.01 от 16.01.2019:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v19.01/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Бургас, Габрово;
  - нанесени нови кръгови кръстовища в Габрово, и новия тунел на ул. Марин Дринов;
  - тъй като не съществува карта с нанесени пътни километри по републиканските пътища,
    а нерядко се случва да трябва такава информация,  започвам поетапно нанасяне на
    километричните знаци на всички републикански пътища. Данните са от АПИ, километрите
    са съгласувани с тези от техния ГИС. На много места "километрите" не са по 1000 м,
    варират от около 600м до над 1300м. Въпросите "защо" не са към мен, а към Агенция Пътища.
    Аз ги съгласувам с тях, защото когато се споменава пътен километър, се има предвид
    "техния официален" километраж, а не действителния.
  - засега са километрирани всички автомагистрали (А1 Тракия, А2 Хемус, А3 Струма, А4 Марица,
    А5 Черно море) и всички първокласни пътища от I-1 до I-9;
  - уточнени са трасетата на първокласните пътища по улиците на населените места;
  - настройка на руутинг и скоростни класове на пътища в много области.


 • 19.12.2018 11:50ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.12 от 19.12.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.12/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Варна (включително Златни пясъци, Чайка,
    Св. св. Константин и Елена), Бургас, Русе, Хасково, Маджарово;
  - карти на села: Капитан Андреево, Генералово, Минерални бани, Конуш, Горски извор,
    Клокотница, Подкрепа, Стойково (обл. Хасково);
  - нанесен новият участък от автомагистрала "Струма", от Сандански до Кресна;
  - подробен релеф с висока точност, векторизиран от топографски карти 1:5000
    (~35 картни листа, част от Витоша и гр. София, част от планината Веслец и района
    на север от Враца, района на гр. Ахтопол);
  - нови кръгови кръстовища във Варна, Русе, Несебър, новият пробив на бул. Сливница
    и строежът на бул. Левски във Варна;
  - нанесени полигони за сгради в гр. Хасково;
  - настройка на руутинг и скоростни класове на пътища в обл. Благоевград, Хасково,
    Варна, Русе.


 • 15.10.2018 16:06ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.10 от 15.10.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.10/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: София, Пловдив, Шумен, Русе, Асеновград, Хасково, Харманли, Симеоновград;
  - карти на села: Благоево, Балкански, Осенец, Дряновец, Езерче, Костанденец, (обл. Разград),
    Драганово, Горски Горен Тръмбеш (обл. Велико Търново);
  - подробен релеф с висока точност, векторизиран от топографски карти 1:5000 (добавен нов район от
    Врачански Балкан, района на Чиренския карст и Божият мост). Високоточният релеф се отличава с по-тъмен
    и наситен цвят на изолиниите и удебелени изолинии през 50 м.
  - настройка на руутинг и скоростни класове на пътища.


 • 17.09.2018 14:27ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.09 от 17.09.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.09/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Пловдив, Стара Загора, Поморие;
  - карти на села: Байлово, Горна Малина, Долна Малина, Негушево, Априлово, Гайтанево,
    Скравена, Селянин, Ръжана, Богдановци, Мечковци, Пановци, Бузяковци, Джамузовци, Бърдо (обл. София);
  - добавени полигони за сгради в с. Зверино, Елисейна, Злидол, Очиндол, Лютиброд, Лютидол,
    Ребърково, Крета, Оселна, Малорад (обл. Враца), Горна Малина, Саранци, Богдановци, Пановци,
    Бузяковци, Джамузовци, (обл. София);
  - нанесен подробен релеф с висока точност, векторизиран от топографски карти 1:5000 в части от обл. Враца
    (част от Врачански Балкан, Вратцата, районът около с. Камено поле)
  - нанесени нови кръгови кръстовища в Стара Загора, нови еднопосочни улици във Видин;
  - настройка на руутинг и скоростни класове на пътища.


 • 17.08.2018 07:52ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.08 от 16.08.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.08/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Силистра, Тутракан, Мездра, Казанлък, Чирпан, Крън;
  - карти на села: Антон, Душанци, Църквище, Карлиево, Чавдар, Бенковски, Мирково,
    Петрич, Илинден, Плъзище, Преспа, Брестака, Хвърчил, Черковище, Каменица, Смолско,
    Буново, Долно Камарци, Горно Камарци, Стъргел, Осоица, Чеканчево, Макоцево, Белопопци,
    Бойковец (обл. София);
  - нанесени наново с подобрена точност (~2m) много пътища в обл. София;
  - топографски подробности и хидрография от карти 1:5000 и 1:50000
    (около 130 картни листа 5К, покриващи К-34-48-Г и К-35-68-Г)
  - нанесени електропроводи 110, 220 и 400kV в обл. София;
  - нови кръгови кръстовища (София кв. Драгалевци, Силистра), нови еднопосочни улици в Сандански.
  - добавени нови POI обекти в различни области, настройка на пътни класове и руутинг.


 • 11.07.2018 06:30ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.07 от 10.07.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.07/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Враца, Видин, Търговище, Бяла Слатина, Белоградчик, Брегово,
    Димово, Грамада, Омуртаг;
  - нанесен новият 4-лентов път от Поморие до Слънчев бряг;
  - карти на села: Дъбник, Габерово, Бата, Страцин, Порой, Гълъбец, Горица, Разбойна, Ръжица,
    Просеник, Преображенци, Пирне, Поляново, Карагеоргиево, Тополица (обл. Бургас),
    Нивянин, Буковец, Тлачене, Соколаре, Комарево, Враняк, Бърдарски геран,
    Търнак, Вировско, Голямо Пещене, Тишевица, Долни Вадин, Горни Вадин, Лесковец (обл. Враца),
    Арчар, Ружинци, Медовница, Скомля, Бела, Страцимирово, Ботево, Цар Симеоново, Рабиша,
    Кладоруб, Острокапци, Чифлик, Пролазница, Гъмзово, Винарово, Иново (обл. Видин);
  - обновени карти на села: Попица, Бъркачево, Върбица, Галиче, Търнава, Алтимир, Струпец,
    Брусен, Царевец, Старо село, Върбешница, Горна Бешовица, Мраморен, Остров, Галово,
    Типченица, Ребърково, Крета, Дърманци, Моравица, Руска Бела, Боденец, Долна Кремена,
    Баница, Чирен, Лиляче, Бели извор, Власатица, Краводер, Пудрия (обл. Враца),
    Балей, Куделин, Гара Орешец, Макреш, Боровица (обл. Видин);
  - топографски подробности в районите на добавените и редактирани населени места;
  - нанесени изцяло наново много пътища в обл. Бургас и обл. Видин, с подобрена
    геометрична точност и плавно семплирани хоризонтални криви (по актуални сателитни снимки
    с висока резолюция, геореферирани с точност ~1м). Постепенно цялата пътна мрежа
    в страната ще бъде обновена по този начин.
   


 • 11.06.2018 14:56ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.06 от 11.06.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.06/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: София, Бургас, Добрич, Благоевград, Смолян, Стара Загора, Ямбол,
    Петрич, Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас, Поморие, Созопол, Приморско, Китен, Царево;
  - добавени адреси в София - всички улици в центъра (между централна гара, бул. Васил Левски,
    НДК, бул. Скобелев, бул. Христо Ботев) както и тръгващите и преминаващи улици през тази зона;
  - карти на села: Дебелт, Константиново, Черни връх, Полски извор, Тръстиково, Маринка,
    Твърдица, Димчево, Присад, Извор, Атия, Росен, Равна гора, Веселие,
    Ясна поляна, Ново Паничарево, Крушевец, Писменово, Фазаново, Велика, Изгрев, Българи,
    Кондолово, Граматиково, Бродилово, Кости, Сливарово, Миролюбово, Изворище, Брястовец,
    Каменар, Медово, Александрово, Тънково, Оризаре, Гюльовица, Козичино, Паницово, Козница,
    Раковсково, Приселци, Баня, Емона, Венец, Руен, Ябълчево (обл. Бургас);
  - обновени карти на села: Лозенец, Равадиново, Резово, Равда (обл. Бургас);
  - POI обекти, локални и земни пътища в районите на добавените селища;
  - Актуализации по пътната мрежа (еднопосочни улици в Мелник, обходният път
    на свлачището край Смолян и др.), настройка на скоростни класове и руутинг в много райони.


 • 14.05.2018 08:29ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.05 от 13.05.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.05/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: София, Варна, Бургас, Велико Търново;
  - карти на села: Шкорпиловци, Старо Оряхово, Ново Оряхово, Детелина, Рудник, Близнаци, Звездица,
    Приселци, Константиново, Страшимирово, Езерово, Казашко, Тополи, Доброглед, Припек,
    Калиманци, Куманово, Орешак, Кичево, Осеново, Климентово, Генерал Кантарджиево, Ботево,
    Метличина, Николаевка, Чернево, Просечен, Кипра, Царевци, Ягнило, Момчилово (обл. Варна);
  - добавени адреси в София: жк. Люлин (1-10), бул. Сливница, Околовръстен път;
  - актуализирани и добавени имена на улици в София и други градове;
  - нанесени нови еднопосочни улици в Шумен, Стара Загора, Велико Търново, Севлиево, Сандански;
  - нанесени локални и земни пътища в районите на добавените и актуализирани населени места;
  - актуализации и настройка на руутинг по пътната мрежа в цялата страна.


 • 21.03.2018 08:14ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.03 от 20.03.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.03/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: София, Варна, Враца, Обзор, Свиленград, Кула;
  - карти на села: Бакьово, Луково, Владо тричков, Реброво;
  - добавени адреси в София: кв. гара Искър, индустриална зона Искър, Дружба, Аерогарата;
  - локални, полски и горски пътища и топографски детайли в актуализираните райони;
  - добавени и актуализирани пътища и POI обекти в различни райони (около Смолян, Пампорово,
    Своге, Свиленград, Ракитово и др.);
  - добавени и актуализирани номера на републикански и общински пътища според последните изменения
    (http://www.mrrb.gove...nskite-putista/)
  - промени по външния вид на картата - нови знаци за някои точки и полигони, добавени нови видове обекти;
  - актуализации и настройка на руутинг по пътната мрежа в цялата страна.


 • 18.02.2018 17:52ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.02 от 17.02.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.02/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Варна, Пазарджик, Свети Влас, Обзор, Бяла, Шабла;
  - карти на села: Равно поле, Мусачево, Григорево, Нови хан, Габра, Крушовица, Лесново, Доганово,
    Богданлия, Караполци, Огняново, Голема Раковица, Петково, Столник, Елешница, Потоп,
    Чурек, Вакарел, Костадинкино (обл. София), Дорково, Драгиново (обл. Пазарджик);
  - Ръчно актуализирани полигони за земно покритие в района на Банско, по актуални сателитни снимки
    (полигоните от землищните не отговарят точно на реалния терен в много райони);
  - добавени местни, полски и горски пътища, както и топографски детайли
    в районите с новодобавени населени места;
  - актуализации по пътната мрежа, настройка на руутинг.

   


Коментари

Напиши коментар
Покажи още коментари Показани 3 от 3 коментара
Напиши коментар
-->
 • За да напишете коментар
  трябва да сте логнат.
 • Нова регистрация Става бързо и е
  напълно безплатно.
 • Съзадане на профил чрез
  Facebook