Автомобилни новини

Регистрация
Марка автомобили започва с op...? /изпишете цялата дума/:
С регистрацията си се съгласявам с условията за ползване на Tuning.bg!
Регистирай се с съществуващ акаунт
Логин
Забравена парола?
Забравена парола
Въведете е-майла с които сте се ригистрирали.
Потребителя няма снимка за корицата!

Последни публикации от dhv

 • 13.07.2019 17:05ч.

  BG Topo Map
  Версия 19.07 от 12.07.2019:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v19.07/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Русе, Благоевград, Хасково, Димитровград, Разград,
    Търговище, Свищов, Бяла, Стражица, Свиленград, Хасковски Минерални Бани;
  - нанесен новият участък от автомагистрала "Струма" при Благоевград;
  - нанесено проектното трасе за автомагистрала "Хемус" в обл. Ловеч, В. Търново,
    Търговище, Разград, Шумен;
  - нови кръгови кръстовища в Свиленград;
  - нови карти на села: Лозен, Нова Върбовка, Камен, Николаево, (обл. Велико Търново);
  - топографски подробности, хидрография, полски и горски пътища
    в районите на новодобавените села;
  - нанесени точкови обекти (върхове, могили, коти, извори, чешми, трафопостове и т.н.)
    от топографски карти 1:50000 в цялата обл. Велико Търново;
  - нанесени електропроводи 110, 220 и 400 kV в обл. Велико Търново;
  - актуализирани скоростни класове на пътища в обл. Велико Търново, Благоевград, Хасково.


 • 11.06.2019 07:31ч.

  BG Topo Map
  Версия 19.06 от 10.06.2019:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v19.06/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Пловдив, Варна, Девня, Бяла, Кърджали, Крумовград, Вършец;
  - нанесено новосъздаденото село Св. Константин, община Пещера (обл. Пазарджик);
  - нанесен новият 4-лентов път Пловдив - Асеновград с всички кръгови кръстовища;
  - нанесен бул. Васил Левски във Варна с всички пътни възли и кръгови кръстовища;
  - актуализирани полигони за сгради и земно покритие в районите на Пловдив, Варна, Вършец;
  - добавени (и актуализирани) полски и горски пътища в обновените райони;

   


 • 13.05.2019 19:35ч.

  BG Topo Map
  Версия 19.05 от 13.05.2019:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v19.05/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Пловдив, Варна, Бургас, Поморие, Стара Загора, Казанлък, Сливен, Велико Търново,
    Горна Оряховица, Габрово, Севлиево, Добрич, Видин, курортите Албена, Слънчев бряг, с. Кранево;
  - карти на села: Градец, Ракитница, Динковица, Плакудер, Калина, Тияновци, Връв, Ново село, Флорентин, Ясен,
    Капитановци, Покрайна, Антимово, Кутово, Сланотрън, Кошава, Гомотарци, Раброво, Каниц, Шипикова махала,
    Градсковски колиби, Бориловец, Периловец, Делейна, Шишенци (обл. Видин), Раданово, Петко Каравелово,
    Полски Сеновец, Орловец, Виноград, Стрелец, Паисий, Куцина, Поликраище (обл. Велико Търново);
  - нанесени новопостроени (и строящи се) улици, булеварди, кръгови кръстовища в Пловдив, Асеновград, Пазарджик,
    Стара Загора, Сливен, Габрово;
  - нанесено проектното трасе на скоростния път Е79 в обл. Видин;
  - добавени полигони за сгради в с. Покрайна, актуализирани съществуващи полигони за сгради в Пловдив, Видин.


 • 17.03.2019 10:10ч.

  BG Topo Map
  Версия 19.03 от 15.03.2019:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v19.03/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Русе, Варна, Видин, Козлодуй, Оряхово;
  - карти на села: Неговановци, Майор Узуново (обл. Видин);
  - нанесени пътни километри по второкласни пътища от II-11 до II-54 включително;
  - уточнени са трасетата на километрираните пътища през населените места;
  - нанесени локални, полски и горски пътища в част от обл. Велико Търново, Русе, Търговище;
  - множество дребни допълнения и корекции в почти всички области;
  - настройки на руутинг (актуализирани скоростни класове на лоши пътища и на ремонтирани пътни участъци).


 • 17.01.2019 09:57ч.

  BG Topo Map
  Версия 19.01 от 16.01.2019:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v19.01/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Бургас, Габрово;
  - нанесени нови кръгови кръстовища в Габрово, и новия тунел на ул. Марин Дринов;
  - тъй като не съществува карта с нанесени пътни километри по републиканските пътища,
    а нерядко се случва да трябва такава информация,  започвам поетапно нанасяне на
    километричните знаци на всички републикански пътища. Данните са от АПИ, километрите
    са съгласувани с тези от техния ГИС. На много места "километрите" не са по 1000 м,
    варират от около 600м до над 1300м. Въпросите "защо" не са към мен, а към Агенция Пътища.
    Аз ги съгласувам с тях, защото когато се споменава пътен километър, се има предвид
    "техния официален" километраж, а не действителния.
  - засега са километрирани всички автомагистрали (А1 Тракия, А2 Хемус, А3 Струма, А4 Марица,
    А5 Черно море) и всички първокласни пътища от I-1 до I-9;
  - уточнени са трасетата на първокласните пътища по улиците на населените места;
  - настройка на руутинг и скоростни класове на пътища в много области.


 • 19.12.2018 11:50ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.12 от 19.12.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.12/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Варна (включително Златни пясъци, Чайка,
    Св. св. Константин и Елена), Бургас, Русе, Хасково, Маджарово;
  - карти на села: Капитан Андреево, Генералово, Минерални бани, Конуш, Горски извор,
    Клокотница, Подкрепа, Стойково (обл. Хасково);
  - нанесен новият участък от автомагистрала "Струма", от Сандански до Кресна;
  - подробен релеф с висока точност, векторизиран от топографски карти 1:5000
    (~35 картни листа, част от Витоша и гр. София, част от планината Веслец и района
    на север от Враца, района на гр. Ахтопол);
  - нови кръгови кръстовища във Варна, Русе, Несебър, новият пробив на бул. Сливница
    и строежът на бул. Левски във Варна;
  - нанесени полигони за сгради в гр. Хасково;
  - настройка на руутинг и скоростни класове на пътища в обл. Благоевград, Хасково,
    Варна, Русе.


 • 15.10.2018 16:06ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.10 от 15.10.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.10/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: София, Пловдив, Шумен, Русе, Асеновград, Хасково, Харманли, Симеоновград;
  - карти на села: Благоево, Балкански, Осенец, Дряновец, Езерче, Костанденец, (обл. Разград),
    Драганово, Горски Горен Тръмбеш (обл. Велико Търново);
  - подробен релеф с висока точност, векторизиран от топографски карти 1:5000 (добавен нов район от
    Врачански Балкан, района на Чиренския карст и Божият мост). Високоточният релеф се отличава с по-тъмен
    и наситен цвят на изолиниите и удебелени изолинии през 50 м.
  - настройка на руутинг и скоростни класове на пътища.


 • 17.09.2018 14:27ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.09 от 17.09.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.09/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Пловдив, Стара Загора, Поморие;
  - карти на села: Байлово, Горна Малина, Долна Малина, Негушево, Априлово, Гайтанево,
    Скравена, Селянин, Ръжана, Богдановци, Мечковци, Пановци, Бузяковци, Джамузовци, Бърдо (обл. София);
  - добавени полигони за сгради в с. Зверино, Елисейна, Злидол, Очиндол, Лютиброд, Лютидол,
    Ребърково, Крета, Оселна, Малорад (обл. Враца), Горна Малина, Саранци, Богдановци, Пановци,
    Бузяковци, Джамузовци, (обл. София);
  - нанесен подробен релеф с висока точност, векторизиран от топографски карти 1:5000 в части от обл. Враца
    (част от Врачански Балкан, Вратцата, районът около с. Камено поле)
  - нанесени нови кръгови кръстовища в Стара Загора, нови еднопосочни улици във Видин;
  - настройка на руутинг и скоростни класове на пътища.


 • 17.08.2018 07:52ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.08 от 16.08.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.08/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Силистра, Тутракан, Мездра, Казанлък, Чирпан, Крън;
  - карти на села: Антон, Душанци, Църквище, Карлиево, Чавдар, Бенковски, Мирково,
    Петрич, Илинден, Плъзище, Преспа, Брестака, Хвърчил, Черковище, Каменица, Смолско,
    Буново, Долно Камарци, Горно Камарци, Стъргел, Осоица, Чеканчево, Макоцево, Белопопци,
    Бойковец (обл. София);
  - нанесени наново с подобрена точност (~2m) много пътища в обл. София;
  - топографски подробности и хидрография от карти 1:5000 и 1:50000
    (около 130 картни листа 5К, покриващи К-34-48-Г и К-35-68-Г)
  - нанесени електропроводи 110, 220 и 400kV в обл. София;
  - нови кръгови кръстовища (София кв. Драгалевци, Силистра), нови еднопосочни улици в Сандански.
  - добавени нови POI обекти в различни области, настройка на пътни класове и руутинг.


 • 11.07.2018 06:30ч.

  BG Topo Map
  Версия 18.07 от 10.07.2018:

  http://bgtopodv.samsiev.eu/ (ъпдейтва се с известно закъснение)
  http://bgtopodv.samsiev.eu/ftp/v18.07/ (директен линк към папките)
  http://bgtopodv.sams...ftp/BG_borders/


  Новото в тази версия:
  - обновени карти на градове: Враца, Видин, Търговище, Бяла Слатина, Белоградчик, Брегово,
    Димово, Грамада, Омуртаг;
  - нанесен новият 4-лентов път от Поморие до Слънчев бряг;
  - карти на села: Дъбник, Габерово, Бата, Страцин, Порой, Гълъбец, Горица, Разбойна, Ръжица,
    Просеник, Преображенци, Пирне, Поляново, Карагеоргиево, Тополица (обл. Бургас),
    Нивянин, Буковец, Тлачене, Соколаре, Комарево, Враняк, Бърдарски геран,
    Търнак, Вировско, Голямо Пещене, Тишевица, Долни Вадин, Горни Вадин, Лесковец (обл. Враца),
    Арчар, Ружинци, Медовница, Скомля, Бела, Страцимирово, Ботево, Цар Симеоново, Рабиша,
    Кладоруб, Острокапци, Чифлик, Пролазница, Гъмзово, Винарово, Иново (обл. Видин);
  - обновени карти на села: Попица, Бъркачево, Върбица, Галиче, Търнава, Алтимир, Струпец,
    Брусен, Царевец, Старо село, Върбешница, Горна Бешовица, Мраморен, Остров, Галово,
    Типченица, Ребърково, Крета, Дърманци, Моравица, Руска Бела, Боденец, Долна Кремена,
    Баница, Чирен, Лиляче, Бели извор, Власатица, Краводер, Пудрия (обл. Враца),
    Балей, Куделин, Гара Орешец, Макреш, Боровица (обл. Видин);
  - топографски подробности в районите на добавените и редактирани населени места;
  - нанесени изцяло наново много пътища в обл. Бургас и обл. Видин, с подобрена
    геометрична точност и плавно семплирани хоризонтални криви (по актуални сателитни снимки
    с висока резолюция, геореферирани с точност ~1м). Постепенно цялата пътна мрежа
    в страната ще бъде обновена по този начин.
   


Коментари

Напиши коментар
Покажи още коментари Показани 3 от 3 коментара
Напиши коментар
-->
 • За да напишете коментар
  трябва да сте логнат.
 • Нова регистрация Става бързо и е
  напълно безплатно.
 • Съзадане на профил чрез
  Facebook